PARTIZANEN IN VLAANDEREN - LOUIS VAN BRUSSEL - Uitgave 1977
VERLIESLIJST KORPS 034-LEUVEN

Tijdens actie gesneuvelde en gefusilleerde commandanten en Partizanen van het Leuvense Partizanenkorps.

Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor alle vergetelheden die eventueel in deze verlieslijsten zouden geslopen zijn. Voor wat de achtergeblevenen in de Duitse concentratiekampen betreft hebben wij ons jammer genoeg alleen tot de kaders met de graad van compagniecommandant en de bataljonsdiensten moeten beperken. Honderden van onze beste strijdmakkers werden weggesleept en vele tientallen keerden niet uit de verschrikkingkampen weer. Wij bevinden ons echter materieel in de onmogelijkheid alle namen te publiceren van al deze slachtoffers zonder het gevaar te lopen al te grote vergetelheden te begaan.

De rang van de verschillende commandanten is die welke zij bekleedden bij hun dood voor de gevallenen en voor de gekwetsten bij de bevrijding van ons grondgebied.

Dat sommigen onder de hierboven aangehaalde later niet officieel volgens het Statuut van de Weerstand als Partizaan werden erkend doet aan hun Partizaan-zijn niet in het minst afbreuk. Voor sommige doden is hiervoor de niet beter wetende familie de oorzaak, anderen achten het lang na de bevrijding uit opportunistische redenen gewenst zich bij een andere organisatie te laten erkennen. Allen maakten zij effectief deel uit van het Leuvens Partizanenkorps en zij voerden geen andere acties uit dan in Partizanenverband.

COMMANDANTEN

Aerts Franciscus: Compagniecommandant, °7 februari 1913 - wonende te Mechelsesteenweg 498 Herent,
gefusilleerd te Breendonk op 10 maart 1944.

Beddegenoots Oskar: Compagniecommandant - wonende te Meensel-Kiezegem,
neergeschoten te Meensel-Kiezegem op 1 augustus 1944.

Boelens Emile: Bataljonswapenverantwoordelijke, °15 februari 1893 - wonende Ridderstraat 178 Leuven,
gefusilleerd te Breendonk begin 1944.

Claes Peter, V.J.: Bataljons inlichtingsdienst, adjunct-politiecommissaris te Aarschot, °1 april 1908 - wonende Amerstraat 103 Aarschot,
gefusilleerd op 30 november 1943.

De Becker Germain: d.d. Korpscommandant (Gerard), °12 maart 1914 - wonende Mechelsesteenweg 359 Herent,
gesneuveld te Sint Joris Winge op 30 mei 1944.

Feyaerts Jan-Baptist: Compagniecommandant, °6 mei 1913 - wonende Dageraadstraat 13 Menen,
gesneuveld te Wakkerzeel in juni 1944.

Gemoeds Hilaire: Compagniecommandant, °14 januari 1924, wonende Struik 239 Assent,
gefusilleerd op 4 september 1944 in omgeving Diest.

Goossens Jan-August: Compagniecommandant, °6 mei 1923 - wonende Mechelsesteenweg 205 Herent
gesneuveld te Overijse op 19 januari 1944.

Haesaerts Eugène: Compagniecommandant, °29 februari 1920 - wonende Pater Damiaanplein 4 Leuven,
gefusilleerd te Brussel op 10 februari 1944.

Jacobs Victor: Korpswapendepothouder, °17 augustus 1914 - wonende Brouwerstraat 7 Leuven,
gefusilleerd op 7 maart 1944.

Mertens Désiré: Adjunct-bataljonscommandant, °4 juli 1921 - wonende Oudestraat 2 Boortmeerbeek,
gefusilleerd te Antwerpen op 21 juli 1944.

Nijsen François: Korpscommandant, °17 februari 1921 - wonende Tessenstraat 7 Leuven,
gefusilleerd te Breendonk op 12 december 1942.

Renis Pierre: Korpsverbindingsman, °7 april 1900 - wonende Broekstraat 24 Heverlee,
gefusilleerd te Breendonk op 4 maart 1944.

Schueremans Joseph: Bataljonswapendepothouder - wonende Stationstraat Herent,
neergeschoten te Herent in 1943.

Seymens Eduard: Korpscommandant, °8 februari 1918 - wonende, Mannenstraat 13 Leuven
gefusilleerd te Breendonk op 12 december 1942.

Van Vlasselaer August: Bataljonscommandant (Edgar), °3 maart 1920 - wonende te Vaalbeek,
gesneuveld te Oud-Heverlee op 15 mei 1944.

Van Wanghe August L.: Compagniecommandant, °2 juli 1903 - wonende Bergstraat 219 Heist-op-den-Berg,
gesneuveld op 7 september 1944.

Wouters Jean-Baptist: Bataljonscommandant, °5 januari 1917 - wonende Neerstraat 265 Wespelaar,
gesneuveld op 1 augustus 1944 te Tildonk.

PARTIZANEN

Auteveld Edmond: °25 december 1913 - wonende Ridderstraat 161 Lezuven
gefusilleerd te Breendonk op 28 maart 1944.

Bartelmans François: wonende Leuvensestraat 48bis Loonbeek
neergeschoten door Gestapo op 29 mei 1944.

Boets Henri: °22 april 1908 - wonende Pereboomstraat 81 Leuven
gefusilleerd te Breendonk begin 1944.

Boets Nicolas: °9 mei 1904 - wonende Ridderstraat 98 Leuven
gefusilleerd te Breendonk op 28 februari 1944.

Camps Alfons: °2 november 1921 - wonende te Putte
gefusilleerd te Antwerpen op 14 augustus 1944.

Cleynkens Lodewijk: °12 juni 1915 - wonende Werchterbaan te Haacht
gesneuveld op 10 september 1944.

Decoster Pierre: °2 februari 1909 - wonende Broekstraat 202 Heverlee - gefusilleerd te Breendonk op 28 februari 1944.

De Keuster Frans: °6 juli 1902 - wonende Wijgmaalsesteenweg 24 Herent
doodgemarteld te Breendonk op 16 maart 1944.

Dierickx René: °23 juni 1921 - wonende Dorpstraat 18 Miskom
gefusilleerd te Breendonk op 26 april 1944.

Dottermans Emile: °2 juli 1922 - wonende Tervuursesteenweg 13 Bertem
gefusilleerd te Breendonk op 2 maart 1944.

Emile Cesar, C.: °11 oktober 1920 te Brussel
gefusilleerd te Breendonk op 27 april 1944.

Evers René: °23 juli 1911 - wonende te Herent
gefusilleerd te Breendonk op 2 maart 1944.

Franckelemon Prosper: °11 augustus 1917 - wonende Rondestraat 21 Kessel-Lo
in bevolen dienst verongelukt op 24 september 1944.

Hollanders Maurice: °21 april 1916 - wonende de Bayostraat 18 Leuven
gefusilleerd op 28 februari 1944.

Jourand François: °17 maart 1924 - wonende Tervuursesteenweg 20 Bertem
gefusilleerd te Breendonk begin 1944.

Jourand Gaston: °12 augustus 1921 - wonende Tervuursesteenweg 20 Bertem
gefusilleerd te Breendonk begin 1944.

Jourowlow Wassili: geboren in de Sovjet-Unie, ontsnapt krijgsgevangene
gesneuveld te Linden, einde 1943.

Kriss Walter: °16 februari 1913 te Wenen - wonende te Herent
gefusilleerd te Breendonk op 10 april 1944.

Lambrechts Alfons J.: °15 augustus 1924 - wonende Meenselstraat 21 Glabbeek
gefusilleerd op 18 oktober 1943.

Morren Gustaaf: °18 december 1895 - wonende Naamsestraat 16 Leuven
gefusilleerd te Breendonk op 10 april 1944.

Omloop Georges: °19 juli 1918 - wonende Pater Damiaanplaats 4 Leuven
gesneuveld tijdens actie te Leuven op 11 juni 1943.

Peeters Joseph: °15 januari 1898 - wonende Diestsesteenweg 200D Kessel-Lo
gefusilleerd te Breendonk op 2 maart 1944.

Regent Désiré: °18 september 1914 - wonende Jan Davidtsstraat 40 Linden
gefusilleerd te Breendonk op 27 maart 1944.

Smets Antoine: °7 april 1908 - wonende Broekstraat 56 Leuven
gefusilleerd te Breendonk op 10 april 1944.

Steeno René: °27 december 1920 - wonende Leuvense baan te Sint Joris Weert
gesneuveld tijdens actie te Sint Agatha Rode op 27 april 1944.

Toremans Henri: °27 juli 1907 - wonende Tessenstraat 21 Leuven
gesneuveld Grote Markt te Leuven op 4 september 1944.

Van Asschodt Frans: °7 december 1906 - wonende Langestraat 36B Boortmeerbeek
gefusilleerd te Antwerpen op 6 juli 1944.

Vanderelst Henrikus: °11 november 1920 - wonende Molenheide 5 Hofstade
gefusilleerd op 14 augustus 1944.

Van Der Elst Hendrik: °4 september 1913 - wonende te Hofstade
gefusilleerd te Antwerpen op 3 mei 1944.

Van Der Elst Jan: °29 december 1913 - wonende Mechelsesteenweg 498 Herent
gefusilleerd te Breendonk op 10 april 1944.

Van Horick Joseph: °24 april 1898 - wonende Tolhuisstraat 12 Baal
gefusilleerd te Antwerpen op 30 november 1943.

Van Tilt Emilien: °11 oktober 1920 te Brussel - wonende Langeveld 66 Holsbeek
gefusilleerd te Breendonk op 10 april 1944.

Van Tilt Jacques: °20 augustus 1917 te St.-Omer - wonende Langeveld 66 Holsbeek
gefusilleerd te Breendonk op 10 april 1944.

Verstraeten Pieter: °27 juli 1895 - wonende Langstraat 32 Kampenhout
gefusilleerd te Antwerpen op 6 juli 1944.

Vertongen Eduard: °18 mei 1900 - wonende Lindestraat 27 Linden
gefusilleerd op 4 maart 1944.

AANGEHOUDEN EN IN DUITSLAND ACHTERGEBLEVEN KADERS EN COMMANDANTEN VAN HET LEUVENSE PARTIZANENKORPS

Desmet: Compagniecommandant - Onze Lieve Vrouw Tielt.

Igo Edward: Bataljonsinlichtingsverantwoordelijke - Linden.

Joostens Jozef: Compagniecommandant - Leuven.

Leenaerts Pierre: Korpsverantwoordelijke Inlichtingsdienst - Leuven.

Maes Jean: Bataljonscommandant van het Antwerpse Korps - Leuven.

Reniers Jozef: Compagniecommandant - Kesel-Lo.

Smets: Korpspostbus - Leuven.

Verlaine: Adjunct-Korpswapendienst - Kessel-Lo

Van Den Abeele Antoine: Compagniecommandant - Heverlee.

AANGEHOUDEN EN UIT DUITSLAND TERUGGEKEERDE KADERS VAN HET LEUVENSE PARTIZANENKORPS 034

Cnops Gaby: Korpsintendante - Heverlee.

Creses Celine: Bataljonsintendante - Bekkevoort.

Daman Hortense: Korpskoerierster - Heverlee.

Debecker Leon: Adjunct-Korpscommandant te Gent - Haasrode.
Ontvluchte te Leopoldsburg.

Defoin Ernest: Adjunct-Korpsinlichtingsdienst - Kessel-Lo.

Desiron Ferdinand: Bataljonscommandant - Linden.
Ontvluchte uit commando van Buchenwald.

Dewit Georges: Adjunct-Korpsinlichtingsdienst - Haacht.

Dreesen Godefried: Korpscommandant - uit Limburg.

Gemoedts Jeanne: Bataljonsintendante - Bekkevoort.

Goossens Victor: Compagniecommandant - Lovenjoel.

Mertens Georges: Bataljonscommandant - Boortmeerbeek.

Somers Louis: Korpswapendepothouder - Heverlee.

Van Den Eynde Stephanie: Bataljonsintendante - Heverlee.

Vandermeeren Alex: Bataljonsinlichtingsdienst - Wespelaar.

Van De Velde Paula: Korpskoerierster - Kortrijk-Dutsel.

Verhaegen Lode: Korpspersdienst - Leuven.

IN DE STRIJD GEKWETSTE COMMANDANTEN EN PARTIZANEN VAN HET LEUVENSE PARTIZANENKORPS.

Bavin Jozef: Bataljonscommandant.

Broos Arthur: Compagniecommandant - Bekkevoort.

Ceusters Jozef: Compagniecommandant - Nieuwrode,
werd driemaal gewond.

DeBecker Leon: Adjunct-korpscommandant - Haasrode.

Desiron Ferdinand: Bataljonscommandant - Linden.

Gemoeds Hilaire: Compagniecommandant,
tweemaal gewond en later in de omgeving van Diest gefusilleerd.

Geyssens Guillaume: Compangbiecommandant, gekwetst te Gent.

Haesaerts Eugène: Compagniecommandant,
werd gewond en later te Breendonk gefusilleerd.

Haesendonck Marcel: Bataljonscommandant - Bertem.

Jourowlow Wassili: Partizaan,
gewond te Nieurode, sneuvelde later te Linden - Sovjet-Unie.

Lismond René: Partizaan - Leuven.

Nijs Marcel: Bataljonscommandant - Kessel-Lo.

Nijsen François: Korpscommandant,
werd gewond en later te Breendonk gefusilleerd.

Somers Louis; Korpswapendepothouder - Heverlee.

Storms Frans: Bataljonscommandant - Boortmeerbeek.

Valkenborghs Pieter: Compagniecommandant,
gekwetst te Pellenberg.

Van Aerschot Frans: Bataljonscommandant - Werchter.

Vanderstappen Frans: Adjunct-korpsoverste - Kessel-Lo.

Vanderstappen Maurice: Partizaan - Kessel-Lo.

Van Dessel Arthur: Bataljonscommandant - Wespelaar.

Van Goitsenhoven Pierre: Korpscommandant - Tienen.

terug naar startpagina